Een stukje natuur op ons tuincomplex. Achteraan het Vossenhofje ligt een duurzaam bloemrijk grasland. Het is in 2017 ingezaaid en nu mag de natuur haar werk doen. Het is de bedoeling om één keer per jaar te maaien, in het naseizoen. Zo krijgen de bomen geen kans. Gedurende het seizoen houden we wel een oog op het weitje en halen wel al te opdringerige planten weg.
De grasvelden in de stad zijn speelgazons en voor spontane ontwikkeling is gewoonlijk geen plaats. Het bloemrijk grasland is een plek die wordt beheerd zoals vroeger een berm. Planten die van nature in de bermen en graslanden van deze streek voorkwamen zich kunnen hier weer vestigen. Als de natuur zijn gang mag gaan blijkt dat al snel en geheel spontaan de oude soorten komen aanwaaien. Te denken valt aan margriet, boterbloem, klaver, koekoeksbloem, grasklokjes en later bv het sint janskruid of de echte koekoeksbloem. Bij zo’n plek ontwikkelt zich een rijke fauna: allerlei insecten komen af op de bloeiende planten.
Het Vossenhofje ligt in de schaduw van hoge bomen. Het zal dus minder gemakkelijk zijn de zon-minnende kleurrijke bloemen aan te trekken. We moeten rekenen op een traject van enkele jaren voordat we interessante soorten zullen waarnemen. Vergelijkbare graslanden vinden we bijvoorbeeld in Dukenburg. Daar noemt de gemeente het “aangepast maaibeheer” . In een berm mag je plukken, in deze bloemenweide ook.

Geerten de Jong