Koos van Loenen (tuin 25) en Jo de Schepper (tuin 22) zijn in het najaar van 2015 gestart met de aanleg van de bloementuin, maar eerst hebben ze veel energie gestoken in het opschonen van de grond. Ze hebben eer van hun werk, want ieder jaar wordt de bloementuin mooier. We mogen allemaal genieten van de prachtige kleuren en de zoemende insecten. We hebben er al veel veldboeketjes kunnen plukken.

Ontginnen van de bloementuin, najaar 2015
Koos is in het najaar van 2015 gestart met het ontginnen van de bloementuin. Er hadden zich meerdere leden aangemeld om mee te helpen, maar Koos heeft ze niet gezien. Wel bood Jo de Schepper spontaan aan om te helpen. Koos en Jo hebben samen de klus geklaard. Er zat veel puin in de grond zoals glas, ijzer, grote brokken steen en trottoirbanden. Ook stond er veel kweekgras. Daarom hebben ze eerst de grond handmatig opgeschoond. Het lukte niet – ook niet na het opschonen – om de grond te frezen vanwege de vele dieperliggende stenen. In totaal hebben ze er 8 maanden één middag in de week aan gewerkt om de grond klaar te maken voor het inzaaien.

Voor de eerste keer inzaaien, voorjaar 2016
Na het opbrengen van verse stalmest is de grond vervolgens voor het eerst ingezaaid met bloemenweidezaad vermengd met zelf gewonnen zaad. Er is breedwerpig gezaaid. Door de verse stalmest groeiden zowel de bloemen als het onkruid weelderig. Het onkruid kreeg de overhand en was moeilijk te verwijderen. Er waren geen paden aangelegd, waardoor ze er niet doorheen konden lopen.

Een prachtige bloementuin, seizoen 2017
De bloemen werden dit seizoen op rijen gezaaid en er werden paden aangelegd om het onkruid wieden te vergemakkelijken. Tijdens de onderhoudsdagen werd hulp geboden bij de strijd tegen het onkruid. Schoffelen was niet mogelijk, dus moest het onkruid er met de hand uitgetrokken worden. Er groeide vooral melde, het kweekgras is verdwenen.
Dit jaar stonden er gedurende het hele seizoen veel bloemen in de bloementuin. Koos en Jo kijken er tevreden op terug. Het was een prachtig gezicht en velen hebben er regelmatig een bosje bloemen geplukt. We hebben er met z’n allen van genoten. Koos en Jo zijn tevreden met het resultaat, maar ze vinden dat er toch nog teveel onkruid groeit. Ook vinden ze dat het werk met te weinig mensen wordt gedaan.

Wensen voor 2018: het onkruid de baas
Om het wieden van het onkruid nog gemakkelijker te maken zullen er meer paden worden aangelegd en zullen de bloemen op smallere stroken worden ingezaaid. Om de bloemen het te laten winnen van het onkruid is het belangrijk dat er een grotere groep mensen mee aan de slag gaat.

Gezocht: vrijwilligers voor het wieden van onkruid, van begin maart tot eind juli
Koos en Jo zijn op zoek naar medetuinders die één middag per week (of per twee weken) van begin maart tot begin juli mee willen helpen met onkruid wieden.
Als je actief meehelpt, krijg je vrijstelling van onderhoud. Ook is het gezellig om er samen een mooie bloementuin van te maken. Als je interesse hebt, meld je dan bij het bestuur (bij Gemma Polders).