Voorbij de bocht naar de achterste tuinen vind je Het Vossenhofje, voorheen het paardenweitje. Het
ligt bij de compostbakken. Er mag niet getuinierd worden. Onder de grond ligt een gasleiding waar
het gasbedrijf te allen tijde bij moet kunnen. Een paar jaar geleden was het hoekje een weitje met
een paar pony’s en soms ook schapen. Nu er geen pony’s meer grazen is het een gezamenlijk project
van een aantal leden. De afrastering is verwijderd en het veld is verdeeld in een aantal onderdelen.

Van voor naar achter vind je er:

  1. een kruidentuin
  2. een bloementuin
  3. een viertal fruitbomen
  4. een veld met “vergeten” granen
  5. een stukje bloemrijk grasland

Als tuinier op ons complex mag je er bloemen plukken en kruiden meenemen voor eigen gebruik.
Appels plukken zal nog een paar jaar duren.