Onderstaande bijlage bevat het meest recente huishoudelijk reglement van vereniging.
(het is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord)
Met als onderwerpen:

  • Lidmaatschap
  • Contributie
  • Uitgifte van tuinen
  • Onderhoud tuinen
  • Opstallen
  • Verenigingsgereedschap

Huishoudelijk Reglement (2018)